mandag 18. januar 2010

Nytt år og nye aktiviteter!

Da er vi godt ut i det nye året og foreinga øker aktiviteten opp mot ordinær drift. I disse dager legges siste hånd på første nummer av medlemsbladet og medlemmene har fått innkalling til første ordinære årsmøte og tidspunktene for møtene på Årvoll gård er satt opp.

Har du forlag til en aktivitet i foreninga? Har dere nuperelletreff andre steder i landet og vil ha møtene annonsert her? Eller har du bidrag til medlemsbladet? Legg inn en kommentar her, eller send e-post til styret:
NNFStyre (at) yahoogroups.co.uk
(bytt ut (at) med @ og fjern mellomrommene for å få helt rett adresse).

lørdag 9. januar 2010

Treff på Årvoll gård, våren 2010

Noen fra foreningen til stede fra kl. 19-21 på disse dagene:
20.01
17.02
17.03
21.04
26.05
15.09

Kom og få inspirasjon og hjelp til nuperelleutfordringer!