mandag 4. oktober 2010

For utenlandske medlemmer: Medlemsskap i Norsk nuperelleforening

(Er du bosatt i Norge? Se denne posten)

Innmelding skjer ved innbetaling av kontingent (se under) OG ved å sende e-post eller skriftlig innmelding. Dette er for at vi skal få de opplysningene vi trenger, ikke bare det folk skriver på en giro eller på nettbank. I Norge er det slik at banken stryker ut underskriften på brevgiroblanketter. Hvis det ikke står noe under "sender", har vi ingen informasjon om hvem som har betalt.

Opplysninger vi ønsker å få fra medlemmene (Viktig informasjon er merket med *):

*Navn
*Adresse
*E-postadresse (for de som har)
Mobiltelefon og/eller fasttelefon (skriv foran hva det gjeler).
Hjemmeside (for de som har)
Når lærte du å slå nupereller?
Hvor og hvem lærte du det av?


Adresse og annen info for innbetaling er:

Norsk nuperelleforening
v/kasserer Liv Øyen Strind
Pilestredet Park 32
0176 Oslo


Kontingent for utenlandske medlemmer: NOK 250,-.

Bankkonto: 9791 1115526

IBAN: NO80 9791 1115526
BIC/SWIFT: DNBANOKK

NB! Avsender betaler alle avgifter.