torsdag 1. mai 2014

Styret 2014-15

Fram til årsmøtet i 2015, sitter følgende i styret:


  • Anne Bruvold (leder)
  • Bente Løken
  • Elisabeth Skogstad Jenack
  • Jorunn Halkjær
  • Liv Øyen Strind (kasserer)
  • Bente Ruud (vara)
  • Berit Melbye Kjærstad (vara)